‏ࢽغَوُورَمْ بُرْوُويٜىٰ

کْرَمِيَ کْرَوُوُّࢽْدٜسُو، اللَّه ࢽَيِيَ بَرْغَࢽْجَ!‏  ࢽَيِيَ إِلْمُرَمْࢽْدُو بْرِࢽْ مَࢽْغَجِيٜࢽْ کَݠْتُوُرُو جَومَرُو کَرْوُکْجِے دِيٜىٰ؞  کْࢽْدٜࢽْدُورُو وُسٜࢽْجَيّٜࢽَ؞  کْجِرُو کْرَࢽُوُّو!‏

 

 

کَجِرِے - ثُ؞ کْࢽْغَلْ دَوُ کْلَيٜىٰ کُوجِيَ؞ 

Share